Kategorie
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   Uživatelské menu
   B2B portál
   Prodejny
   +420 595 135 111

   Blog

   Chraňte svůj sluch před neviditelným nebezpečím - věnujte pozornost ochraně vašeho sluchu

   Proč je důležité sluch chránit

   Ochrana sluchu je základním faktorem pro udržení naší schopnosti komunikovat a užívat si zvukové stránky života. Dlouhodobá expozice hlasitým zvukům může vést k nevratnému poškození sluchu, což má vážný dopad nejen na naši schopnost slyšet, ale také na psychické a sociální zdraví.

   Sluch je náš neustále bdělý smysl, ovlivňovaný různými úrovněmi hluku během dne i noci. Hlukem rozumíme nejen hlasité zvuky, ale také méně intenzivní, avšak obtěžující a rušivé zvuky, jako je například tikání hodin, které může narušit naši koncentraci. Kromě toho, že hluk vyvolává nepříjemné bzučení v uších, může vést k řadě zdravotních problémů – od poruch spánku, přes bolesti hlavy, poškození fyziologických funkcí, žaludeční a střevní potíže, vysoký krevní tlak, oslabení imunitního systému až po úplnou ztrátu sluchu.

   Měření hluku a orientační hladiny

   Při výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro ochranu sluchu je klíčové zohlednit úroveň hluku na pracovišti vyjádřenou v decibelech (dB). Existuje mnoho způsobů, jak hluk měřit, od klasických hlukoměrů po aplikace na mobilních telefonech. Pro nejvíce přesné a odborné měření je však nejlepší obrátit se na akreditované laboratoře, jako jsou Krajská hygienická stanice nebo Státní zdravotnický ústav. Informace o hladině hluku, které vydávají vaše pracovní nástroje, obvykle najdete v příručkách k těmto nástrojům.

   Je důležité si uvědomit, že hladiny hluku mezi 80 a 120 dB nemusí být bezprostředně vnímány jako bolestivé, což může vést k podcenění rizika poškození sluchu. Poškození je možné již při expozici hluku nad 85 dB po dobu osmihodinové směny, nebo při jednorázovém vystavení hluku nad 140 dB. Takovým nárazovým hlukům, jako jsou výstřely nebo silné údery, se sluch nedokáže přizpůsobit, což může vést k okamžitému a trvalému poškození, které je často spojeno s bolestí.

   Příklady hladiny hluku


   Od hladiny hluku 80 dB dochází při dlouhodobé expozici k poškození sluchu. Pokud na pracovišti přesáhne hluk tuto hranici, je zaměstnavatel povinen vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními pomůckami na ochranu sluchu a od hladiny hluku 88 dB jsou zaměstnanci povinni tyto ochranné pomůcky používat.

   Při hladině hluku 130 dB máme práh bolesti, od hladiny 140 dB dochází k okamžitému ohluchnutí a hladina od 160 dB může mít za následek prasknutí ušních bubínků.

   Každé zvýšení hluku o 3 decibely (dB) ve skutečnosti zdvojnásobuje riziko poškození sluchu a zároveň snižuje dobu, po kterou můžeme být bezpečně vystaveni tomuto hluku, na polovinu. To znamená, že pokud je bezpečné být vystaveni hluku o síle 85 dB po dobu celé osmihodinové směny, při zvýšení na 88 dB (což je nárůst o 3 dB) je bezpečná doba expozice už jen čtyři hodiny. Proto je tak důležité používat osobní ochranné prostředky (OOPP) pro ochranu sluchu, protože i zdánlivě malé zvýšení hladiny hluku může výrazně zvýšit riziko poškození.

   Zajímavost: Nejvyšší zaznamenaný hluk byl výbuch sopky Krakatoa, který dosáhl 310 dB a při kterém ohluchnula většina lidí pohybující se do 160 km od místa katastrofy.

   Používání OOPP

   Používání OOPP je jednou z nejlepších metod, jak chránit svůj sluch na pracovišti. Trh nabízí různé typy chráničů sluchu, např. jednorázové ochranné zátky, ochranné zátky na opakované použití, mušlové chrániče sluchu, mušlové chrániče sluchu s hladinovou závislostí, komunikátory, atd.

   Při výběru OOPP musíme dávat pozor hlavně na správný útlum. Ideální hladina hluku, které bychom měli dosáhnout je 70 – 80 dB. Při tomto útlumu dosáhneme adekvátní ochrany, snížíme škodlivý hluk a udržíme si dostatečnou slyšitelnost v případě spuštění výstražných varovných signálů nebo pokynů od kolegů. Nesmíme se utlumit příliš, abychom na pracovišti mohli stále reagovat na potencionální rizika. Kromě toho, že přílišný útlum vede k problémům ve vnímání okolí, tak může navodit i pocit izolace.

   V našem katalogu je u každého prostředku pro ochranu sluchu uvedena SNR - hodnota útlumu v decibelech (dB).

   Před použitím chráničů sluchu je důležité zkontrolovat, zdali jsou v dobrém stavu a proškolit uživatele k jejich správnému užívání. Klíčové je tedy vždy prostudovat návod k použití.


   1. krok

   Srolujte zátkový chránič mezi prsty do válečku bez ohybů.
   2. krok
   Rukou přes hlavu zatáhněte za ucho a narovnejte zvukovod. Vložte zátkový chránič do ucha.
   3. krok

   Po vložení krátce přidržte chránič v uchu, dokud se neroztáhne.
   4. krok
   Před vstupem do hlučného prostředí zkontrolujte správné usazení zátkových chráničů v uších.

   Zátkové chrániče sluchu je třeba vyjmout z uší pomalým kroutivým pohybem, aby se těsnění postupně uvolnilo. V případě chybného používání nebo zavedení OOPP může docházet ke snížení útlumu oproti garantované hodnotě útlumu.

   Naše nabídka chráničů sluchu

   Výběr OOPP závisí nejen na hladině hluku, ale také druhu hluku a době expozice:

   • Pro stálý neproměnlivý hluk jsou ideální zátkové chrániče, které je možné nosit po delší dobu, protože netlačí. Jsou také vhodné do pracovních prostředí s vyšší teplotou a vlhkostí. V prašných prostředích se doporučují jednorázové zátkové chrániče
   • Pro krátkodobou opakovanou expozici hlukem jsou ideální například mušlové chrániče sluchu nebo zátkové chrániče s hlavovým obloukem, které lze snadno a opakovaně nasazovat a sundávat.
   • Při kontaminaci rukou a práci v nečistém prostředí můžeme doporučit jednorázové zátkové chrániče, které se použijí před začátkem práce a kontaktu s kontaminací nebo mušlové chrániče tak, aby se nám kontaminace nedostala do uší.

   V naší nabídce máme OOPP s útlumem od 23 - 36 dB.


   K dispozici jsou také dávkovače a různá balení chráničů sluchu.

   Doporučené články

   [sys|14|tx]